PALVELUMME

Keski-Suomen Kuivaustekniikka Oy on vuonna 2007 perustettu vahinkoalan yritys. Kuulumme valtakunnalliseen RKM-kuivaustekniikka ketjuun. Yrityksemme on erikoistunut vesivahinkojen kartoitus-, kuivaus- ja korjausurakointiin. Toimimme koko Keski-Suomen alueella. Työskentelemme yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa.

Vesivahingon tai kosteusvaurion kartoituksen hoitavat aina alansa ammattilaiset, jotka raportoivat vahingosta nopeasti ja luotettavasti. Kartoitusraportista selviää yleensä kosteusvaurion aiheuttaja ja ne toimenpiteet, mitä kiinteistössa tulee suorittaa kosteusvaurion korjaamiseksi.

KOSTEUSKARTOITUSKosteuskartoituksessa voidaan tutkia koko kiinteistön tai huoneiston rakenteiden kosteutta. Kosteuskartoitus voidaan myös rajata tietylle alueelle esim. kylpyhuone. Kosteuskartoitus voidaan suorittaa ns. kevytkartoituksena, jolloin rakenteiden kosteutta arvioidaan pintakosteuden osoittimen avulla ja tutkitaan rakenteiden kuntoa silmämääräisesti.

Normaalissa kosteuskartoituksessa rakenteisiin porataan mittareikiä ja määritellään rakenteiden kosteus (tai eristetilan kosteus) suhteellisen kosteuden mittalaitteen avulla. Kosteuskartoituksesta laaditaan raportti, missä selvitetään rakenneratkaisut, ja arvioidaan rakenteiden kosteustilannetta saatujen mittausten perusteella.

RAKENTEIDEN
KUIVAUS


Rakenteiden kuivauksessa joudutaan rakenteista poistamaan kosteuden haihtumista estävät pintamateriaalit. Kuivaus voidaan suorittaa ns. yleiskuivauksena, jolloin rakenteiden pinnoille johdetaan koneellisesti kuivattua ilmaa. Jos kastunut alue on pieni, voidaan kuivaus suorittaa ns. kohdekuivauksena, käyttäen apuna infrapunatekniikkaa.

Jokaisen kohteen kuivausmenetelmä määritetään erikseen kohteen rakenteiden ja laajuuden perusteella.

HAJUNPOISTO
JA DESINFIOINTI


Rakenteiden kuivauksen yhteydessä suoritamme kuivattavan rakenteen desinfioinnin. Desinfiointi varmistaa, ettei kuivattavaan rakenteeseen jää terveydelle haitallisia organismeja, kuten homeita ja niiden itiöitä. Desinfioinnin yhteydessä häviävät yleensä kosteusvaurioihin liittyvät hajuhaitat.

Tarvittaessa suoritamme erillisen hajunpoistokäsittelyn.

VAHINKOKARTOITUS


Vahinkokartoitus on kiinteistön omistajan tai vakuutusyhtiön tilaama kosteuskartoitus.

Vahinkokartoituksessa määritellään vesivahingon aiheuttaja ja ne toimenpiteet, mitä tulee suorittaa vahingon korjaamiseksi.

MYYNTIKARTOITUSMyyntikartoitus on kiinteistössä tai huoneistossa suoritettava kosteuskatselmus, joka suoritetaan silmämääräisesti ja pintakosteuden osoitinta apuna käyttäen. Katselmuksessa tarkastetaan myytävän kohteen kosteat tilat (kph, sauna ja wc) ja lisäksi keittiön tiskialtaan ympäristö.

Tarkastuksesta laaditaan raportti havaintojen perusteella.

KORJAUKSET
JA TILAMUUTOKSET

Rakennusaikaisen kosteuden ja lämpötilan hallinnalla voidaan vaikuttaa olennaisesti rakenteiden kuivumiseen. Oikea ilmankosteus ja lämpötila rakennustyömaalla nopeuttavat huomattavasti rakenteiden kuivumista ja lyhentävät rakentamisen aikataulua. Oikealla kosteuden hallinnalla päästään rakenteita pinnoittamaan aikaisemmin ja vältetään turhia riskejä.

Yleisimpiä merkkejä rakenteissa piilevästä ylimääräisestä kosteudesta:

Rakenteiden pintamateriaalit irtoilevat (laatat irtoilevat, muovimatot kupruilevat)
Maali irtoilee
Rakennuslevyt tummuvat ja turpoavat
Puurakenteiden ja parketin tummuminen ja turpoaminen
Ummehtunut ja paha haju (kellarin haju), missä tilassa tahansa
Näkyvää homekasvustoa rakenteiden pinnalla
Asukkaiden oireilua tai yliherkkyyttä (hengitystiesairaudet)
Vuotoäänet
Veden kulutus on epätavallisen suuri
Lämmitysverkoston (vesikiertolämmitys) veden häviäminen
Näkyvää vettä, missä tahansa asumuksen rakenteissa

Jos epäilet kodissasi kosteusvauriota
tai kiinteistössäsi tapahtui vesivahinko, ota yhteyttä.
Me autamme ja selvitämme tilanteesi.

Scroll to Top