skip to Main Content

Kosteuskartoitus

Kosteuskartoituksessa voidaan tutkia koko kiinteistön tai huoneiston rakenteiden kosteutta. Kosteuskartoitus voidaan myös rajata tietylle alueelle esim. kylpyhuone. Kosteuskartoitus voidaan suorittaa ns. kevytkartoituksena, jolloin rakenteiden kosteutta arvioidaan pintakosteuden osoittimen avulla ja tutkitaan rakenteiden kuntoa silmämääräisesti.

Normaalissa kosteuskartoituksessa rakenteisiin porataan mittareikiä ja määritellään rakenteiden kosteus (tai eristetilan kosteus) suhteellisen kosteuden mittalaitteen avulla. Kosteuskartoituksesta laaditaan raportti, missä selvitetään rakenneratkaisut, ja arvioidaan rakenteiden kosteustilannetta saatujen mittausten perusteella.

Rakenteiden kuivaus

Rakenteiden kuivauksessa joudutaan rakenteista poistamaan kosteuden haihtumista estävät pintamateriaalit. Kuivaus voidaan suorittaa ns. yleiskuivauksena, jolloin rakenteiden pinnoille johdetaan koneellisesti kuivattua ilmaa. Jos kastunut alue on pieni, voidaan kuivaus suorittaa ns. kohdekuivauksena, käyttäen apuna infrapunatekniikkaa. Jokaisen kohteen kuivausmenetelmä määritetään erikseen kohteen rakenteiden ja laajuuden perusteella.

Hajunpoisto ja desinfiointi

Rakenteiden kuivauksen yhteydessä suoritamme kuivattavan rakenteen desinfioinnin. Desinfiointi varmistaa, ettei kuivattavaan rakenteeseen jää terveydelle haitallisia organismeja, kuten homeita ja niiden itiöitä. Desinfioinnin yhteydessä häviävät yleensä kosteusvaurioihin liittyvät hajuhaitat. Tarvittaessa suoritamme erillisen hajunpoistokäsittelyn.

Vahinkokartoitus

Vahinkokartoitus on kiinteistön omistajan tai vakuutusyhtiön tilaama kosteuskartoitus. Vahinkokartoituksessa määritellään vesivahingon aiheuttaja ja ne toimenpiteet, mitä tulee suorittaa vahingon korjaamiseksi.

Myyntikartoitus

Myyntikartoitus on kiinteistössä tai huoneistossa suoritettava kosteuskatselmus, joka suoritetaan silmämääräisesti ja pintakosteuden osoitinta apuna käyttäen. Katselmuksessa tarkastetaan myytävän kohteen kosteat tilat (kph, sauna ja wc) ja lisäksi keittiön tiskialtaan ympäristö. Tarkastuksesta laaditaan raportti havaintojen perusteella.

Korjaukset ja tilamuutokset

Rakennusaikaisen kosteuden ja lämpötilan hallinnalla voidaan vaikuttaa olennaisesti rakenteiden kuivumiseen. Oikea ilmankosteus ja lämpötila rakennustyömaalla nopeuttavat huomattavasti rakenteiden kuivumista ja lyhentävät rakentamisen aikataulua. Oikealla kosteuden hallinnalla päästään rakenteita pinnoittamaan aikaisemmin ja vältetään turhia riskejä.